Pilates ve Fizik Tedavi

Pilates; 100 senelik geçmişe sahip iskelet kas ve sistemini kuvvetlendirmek ve esnekliği arttırmak amacıyla keşfedilmiş temel amacı; fizik tedavi olan bir egzersiz sistemidir.
Tarihine bakılacak olursa; I. Dünya Savaşı döneminde Joseph Pilates tarafından bulunan ve ciddi anlamda geliştirilen Joseph Pilates’in ‘Contrology’ adını verdiği ve günümüzde de pilates adıyla anılan bu metot kişilerin kendi beden koordinasyonlarını ve hakimiyetlerini kazanmalarına yardımcı olan hareket sistemlerinin bir ürünüdür. Gelişen çağın egzersiz sistemlerine yeni bir boyut getiren pilates metodu amaç olarak duruş bozukluklarını, kas, eklem, omurga problemlerini, stres kaynaklı ağrıları gidermeye ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeye yönelik olan bir spor dalı olmakla birlikte fizik tedavi türüdür. Yapılan çalışmalar; kişilerin vücut yapılarını mesleklerini, yaş gruplarını göz önünde bulundurularak minimum seviyede sonuç almayı hedeflemektedir..