Ceza Avukatı

Yaşanılan her toplulukta yazılı ve yazısız kuralları ile ihlal edenlere karşı kendini korur. Toplumların teknolojik, ekonomik, kültürel ve sosyal değişimi ile sanayileşmesi, modernleşmesi ve kentleşmesine bağlı olarak suç unsurlarında değişiklik gözetilmektedir. Değişiklik gösteren suç ve cezaların yanı sıra toplumdan topluma değişmeyen evrensel suçlar da vardır. Evrensel suçların en fazlası ise insanlığa karşı işlenen suçlar olarak ortaya çıkar.

Ceza hukuku kapsamında bir hareketin suç sayılıp sayılmaması, hangi hareketin suç sayıldığı, birbirinden ayrılmış olan yönleri, manevi ve maddi hususları, sınırları, kapsamı ve sonuç olarak hangi suçun oluştuğu gibi uygulanması gereken temel ilkelerin detaylı bir şekilde araştırılması ve düzenlenmesidir.

Ceza mahkemelerinin kararları; bireylerin hak ve hürriyetine en derin müdahalelerin olacağı kararlar bütünüdür. Bu tür davalarda Bursa Ceza Avukatı Elif Çavuşoğlu gibi uzman avukatlardan destek alınmalı ve mahkeme sürecini avukat ile birlikle ilerletmek gerekir.