Stresle Meydana Gelen Deri Hastalıkları Nelerdir?

Stres vücudumuzda karmaşık hucresel, molekuler, davranışsal ve fizyolojik etkilere sahiptir. Stres fiziksel olarak sıcaklık, radyasyon, travma, soğuk, infektif ya da toksik ajanlarla oluşabilir iken duygusal sebeplerle de meydana geldiği görülmektedir.

Stres esasen bizi aktif ve canlı tutan aslında gerekli bir durumdur.

Stres ve İlişkisi Olduğu İspatlanmış Deri Hastalıkları Nelerdir?

Allerjik rinit ve dermografizm

Ürtiker
Vitiligo
Liken Planus
Atopik dermatit
Psoriasis ve psoriatik artrit
Akne ve sebore
Alopesi areata
Deri testleri ve stress
Akut (1 saate kadar) stres döneminde stres hormonu üzerinden deri testleri neticelerini çok fazla gösterebilir. Kronik stres ise (Bir kaç saat, gün, hafta) immunsupresif yani savunma sisteminin baskılayıcı olup deri test cevaplarında azalma yapmaktadır.

Stres ve Tedavisi

Stresle tetiklenen deri hastalıklarının tedavisi ya da önlenmesinde spesifik farmakolojik bir tedavi henüz maalesef bulunamamıştır.

Bunun yanında psikolojik müdahaleler, antidepresan ya da anksiyolitikler kronik deri hastalıklarına mevcut tedaviye yardımcı olmaktadır.