İcra Avukatı

İcra ve iflas hukuku; alacağına en hızlı ve kolay yollardan ulaşılabilmek için devlet gücünden yararlanma imkanı sağlayan bir daldır. Bu hukuk dalı kapsamında mahkeme kararlarını icra yoluyla tahsili, kambiyo senetlerinin icra yoluyla tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yoluyla tahsilatı mümkündür.

İcra hukukunda alacaklının karşı tarafın mallarına cebren kast etmesi veya haciz koydurması hususu geçerlidir. Bu açıdan dolayı haciz türleri çeşitli özellikler taşımakta ve her mala koyulabilecek haciz türü farklılık göstermektedir.

İhtiyati haciz: Geçici hukuki olaydır. Alacağı temin edene kadar kişilerin mal varlıklarına konmuş olan ambargo olarak düşünülebilmektedir. Burada avukat olarak alacaklı yada borçlu tarafın hakkının savunulmasına ve koyulacak olan malların ambargosunun sınırlarının belirlenmesindeki olaylara açıklık getirilmekte ve müvekkilin hakkını gözetmektedir.

Detaylı bilgi için icra ve iflas avukatı ile irtibata geçebilir ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.