Ceza Hukuku

Ceza yargılamaları; iddia, savunma ve yargılama gibi üç ana unsurdan oluşmaktadır. Savunma hakkı; bir suç iddia edilen kişinin suçu işlemediğini ve masum olduğunu, olayın meşru müdafaa, zorunluluk hali gibi nedenlerle işlendiğini, işlemiş dahi olsa daha az cezayı hakettiğini yada kişisel cezasızlık nedenlerinin varlığı halinde cezalandırılmaması gerektiğini mahkemelerde ileri sürebilmesine denir.

Öncelikle kişiye iddia edilen suç bakımından öncelikle suçun varlığını tespit edebilmek için dört husus incelenmektedir. Bu hususlardan birincisi; suç kanununda yer alan tanıma uygun olup olmadığı, ikinci husus; maddi unsur, üçüncü husus; hukuka aykırılık, dördüncü unsur ise manevi unsur yani kasten ve taksirli. Eğer bu unsurlardan biri eksik ise o halde bir suça ceza verilmesinden söz edilememektedir.

Bir suçun varlığının söz konusu olduğu durumda bu defa sanığın hukuka uygunluk nedenlerinin varlığı halinde ceza almaması yada cezayı azaltan nedenlerin olduğu durumda ise cezalandırılma söz konusu olacaktır.

Bu tarz davaların yürütülmesi için deneyimli ve bilinçli bir ceza hukuku avukatı ile irtibata geçmelisiniz. Bursa’da Bursa Ceza Hukuku Avukatı Elif Çavuşoğlu ceza hukukuna dair her şeyi bilmekte ve mahkeme sürecinde müvekkillerine gerekli desteği vermektedir.