Ceza Hukuku Unsurları

Ceza yargılamalarını iddia, savunma ve yargılama gibi üç ana unsur oluşturmaktadır. Savunma hakkı kişilerin kendilerine bir suç isnat edilmesi ve söz konusu olan suçu işlemediğini, masum olduğunu yada zorunluluk durumu gibi sebeplerle işlendiğini, suçu işlemiş olsa dahi az ceza almayı hak ettiğini veya kişisel cezasızlık sebeplerinin var oluşu durumunda cezalandırılmamasını yargı makamları karşısında ileri sürebilmesi işlemine denmektedir.

Öncelikle kişiye isnat edilmiş ve suç açısından suçun varlığını tespit etmek için dört husus incelenmektedir:

Suçun;kanundaki tanımlara uygun olup olmaması,
Maddi hususlar,
Hukuka aykırı bulunmak,
Kast, taksir veya manevi unsur,
Eğer yukarıda bulunan unsurlardan biri eksik ise bir suçun varlığından ceza verilmesi söz konusu olmamaktadır. Bir suçun var olması söz konusuysa sanığın hukuka uygunluk sebeplerinin varlığında ceza almaması veya cezayı azaltan sebeplerden dolayı daha az ceza alması söz konusu olmaktadır.

Ceza yargılamaları durumunda mahkeme sürecini değerlendirebileceğiniz bir avukat arıyorsanız Geyikli Aydın Avukatlık Bürosu ile irtibata geçerseniz gerekli desteği alabilirsiniz.